Tillstånd och regler när du bygger restaurang

Det är mycket att tänka på när man ska bygga en restaurang. Inte minst när det kommer till lagar och regler...

Att dra igång en restaurang som även innefattar ett byggprojekt kan vara smått avskräckande – inte minst med tanke på alla regler som måste följas och tillstånd som måste sökas. Som restauratör är det självklart köket som man är mest intresserad av och man tänker kanske inte att man också ska bli specialist på byggbranschen. Men vill man ha en fysisk restaurang så krävs det ofta någon form av byggnation, och då gäller det att ha koll på en del regler och begrepp som rör just bygg. Vissa delar är man faktiskt ansvarig för som uppdragsgivare, även om man inte har hand om byggnationen själv, även om det mesta går att leja ut. Vi har satt upp lite av en checklista för dig som ska bygga restaurang, där vi både förklarar vissa begrepp och tar upp de vanligaste tillstånden som krävs. Självklart finns det specialgrejer som vi inte täcker upp för här, men vi hoppas att det här reder ut vissa frågetecken för dig. Lycka till med ditt restaurangbygge!

Byggherren är också ansvarig för BAS-P och BAS-U som handlar om arbetsmiljön.

Checklista
 • Byggherre - vem är det?

  Byggherre är oftast den som beställer själva byggnationen eller renoveringen. Det kan vara en fysisk eller en juridisk person, som ett fastighets- eller ett restaurangbolag. När det gäller att bygga eller renovera en restaurang är det ofta restaurangägaren som är byggherre, men det kan även vara fastighetsägaren eller någon annan aktör. Byggherren är ytterst ansvarig för att alla regler kring byggnationen följs.

 • Bygglov

  Bygglov söks av byggherren och krävs så klart vid en ny-, till- eller ombyggnad. Men bygglov krävs också om man ska driva en restaurang i en lokal där det tidigare inte funnits en liknande verksamhet. Man behöver också bygglov för att måla om, för att sätta upp skyltar och markiser samt för yttre förändringar som exempelvis en uteservering.

 • Arbetsmiljöansvar

  Byggherren är också ansvarig för att BAS-P och BAS-U finns och följs. BAS-P och BAS-U handlar om arbetsmiljöansvar, och på många företag som arbetar inom byggsektorn finns personer som är licensierade inom dessa båda områden. Byggherren ansvarar för att utse BAS-P och BAS-U i de fall byggherren själv inte innehar den kompetensen.

 • Startbesked krävs

  För att få dra igång med byggprocessen måste man ha ett startbesked på bygglovet. Även det här är byggherrens ansvar. Att få ett bygglov varierar i tid mellan de olika kommunerna, räkna med allt från någon vecka upp till i vissa fall två månader.

 • Brandfrågor

  Brandsäkerhet är också något som man måste lägga lite kraft på. Äger du inte fastigheten är det viktigt att du och fastighetsägaren specificerar vilket ansvar som faller på var och en av er. Dels måste lokalen vara utrustad med exempelvis brandvarnare, dels finns det en skyldighet att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete.

 • Uteservering

  När det blir dags för uteservering - tänk på att du ofta behöver tillstånd av polisen för nyttjande av offentlig plats. Det kan också finnas kommunala riktlinjer kring hur man får möblera sin uteservering eftersom det påverkar stadsbilden. Exempelvis kan det handla om krav på reklamfria parasoller och att inte använda sig av plastmöbler.

Vill du förverkliga en dröm?